Services

Wizualizacje
Visuals of Buildings and Interiors
We are the experts providing computer generated visuals of designed construction developments. Based on the latest graphic and computer visualisation tools, our  product is of highest quality in terms of precision and  vividness of image. The visualised buildings, including high-rise buildings as well as much smaller ones, are placed against natural background, in modified lightning, with natural texture and physical features of the materials used for their construction.  Our offer comprises of visuals of building interiors equipped with various paraphernalia with silhouettes of persons located in a deliberate manner. This detail makes the presentation more vibrant and naturally stimulating for the viewer’s imagination.
Wizualizacje budynków i wnętrz
Specjalizujemy się w wizualizacjach komputerowych przyszłych inwestycji budowlanych. Pracujemy w oparciu o najnowocześniejsze techniki graficzne i informatyczne, dzięki temu oferujemy produkt na najwyższym poziomie pod względem czytelności i plastyczności obrazu. Wykonujemy zarówno wizualizacje budynków wysokościowych jak i dużo mniejszych obiektów, umieszczając je w ich naturalnym otoczeniu, zmiennym oświetleniu, a także oddając rzeczywistą fakturę i właściwości fizyczne materiałów, z których zostaną wybudowane. W skład naszej oferty wchodzą także wizualizacje wnętrz budynków, wraz z różnorodnym wyposażeniem i przemyślanym umiejscowieniem postaci, dzięki czemu prezentacja nabiera naturalnego i działającego na wyobraźnię charakteru.
Animacja
3D Animation
3D Animation is an outstanding and well tested tool and when used in presentation it can showcase any kind of development. All of our 3D animated presentation allow you to visualize future ideas and concepts of construction projects. The effect is made by drawing attention to detail, as we concentrate on presenting the buildings in as much detail as possible in natural surroundings and reflecting the specific character of their location. During post production phase we refer to techniques used in professional movie production.
Animacja 3D
Doskonałym i sprawdzonym narzędziem do prezentacji nieruchomości jest animacja. Tworzymy fotorealistyczne animacje pokazujące przyszłe inwestycje budowlane. Ponieważ efekt tworzą detale, dopracowujemy nasze prace w najdrobniejszych szczegółach dokładnie oddając wygląd budynków, otaczającą go roślinność i klimat miejsca. W postprodukcji używamy technik wykorzystywanych w branży filmowej.
Foto&Film
Filming and Photography
Visual Effect also offers pictures and marketing films production. The photo shots are made on the ground as well as from the air. The whole production process is supervised and made by the VE professionals.
Fotografia i Film
Wykonujemy fotografie i filmy marketingowe prezentujące wybrane inwestycje. Zdjęcia realizujemy zarówno z ziemi jak i z powietrza. Zajmujemy się całością procesu produkcyjnego.
Wirtualny spacer
3D Virtual Walkthrough
One of the features we offer is a virtual walk through the planned development.  The walk in 3d environment allows for encountering the visual version of the object using technology fully reflecting its image and character to the extent not available before. 3D Walkthrough allows for movement around the object in any chosen direction. The tools we use allow for detailed imaging of architecture, the materials used, the landscape architecture as well as for adding green areas. Thanks to this  solution the outside of the objects can be viewed as well as their interiors.
Wirtualny spacer
Oferujemy Państwu wykonanie wirtualnego spaceru po planowanej inwestycji. Spacer będzie odbywał się w pełni trójwymiarowym środowisku umożliwiając oglądającemu poznanie, na nieosiągalnym dotąd poziomie, wyglądu oraz charakteru inwestycji. Prezentacja daje możliwość dowolnego poruszania się oglądającego po utworzonym terenie. Stosowana przez nas technologia umożliwia wierne odwzorowanie architektury, użytych materiałów, ukształtowania terenu oraz planowanej zieleni. Rozwiązanie to umożliwia oglądanie inwestycji z zewnątrz, jak i wewnątrz lokali.
ar
Augmented Reality
We develop advanced solutions using Augmented Reality.  We create virtual presentation systems of the projects for the displays in real estate sale points and for fair stalls.  We can add virtual reality production to any portfolio or advertising brochure.
Rozszerzona Rzeczywistość
Przygotowujemy zaawansowane rozwiązania z użyciem Augmented  Reality. Tworzymy systemy wirtualnej prezentacji inwestycji dla biur sprzedaży, oraz stoisk targowych. Możemy wzbogacić o wirtualną rzeczywistość folder lub broszurę reklamową.
Mulit-touch
Multi-Touch Screen Presentations
We prepare real estate presentations on touch screens for service/sale points and for fair stalls. These presentations facilitate displaying any multimedia content such as films, animations, pictures,  3D objects, plans of apartments in the most attractive way.
Prezentacje na ekranach multidotykowych
Wykonujemy prezentacje nieruchomości na ekranach dotykowych dla biur obsługi i na stoiska targowe. Można z ich użyciem wyświetlać dowolne treści multimedialne takie jak filmy, animacje, zdjęcia, obiekty 3D, rzuty mieszkań w niezwykle atrakcyjny sposób.